Lesmethode vernieuwen? Dit is waarom we dat doen!

Beauty Level, de leermethode voor schoonheidsverzorging, wordt van top tot teen vernieuwd. Sturing voor de studenten, ondersteuning voor de docenten en visuele ankers zijn enkele kernprincipes die centraal staan in het didactisch concept voor de vernieuwing. Aan de vakinhoud is weinig veranderd; docenten en studenten geven aan dat de inhoud van de huidige methode duidelijk is en klopt. Waarom kiezen we er dan toch voor om te vernieuwen? Dat is vooral omdat we vinden dat het beter kan. En als we doorvragen bij docenten en studenten, dan vinden zij dat ook. Met deze nieuwe methode sluiten we aan bij de wereld van de student van nu, verbeteren we de methode vanuit didactisch oogpunt en ondersteunen we de docenten in hun lespraktijk. Lees verder »

Frisse blik op werkvormen

Een stagiaire zorgt voor nieuwe inzichten. Dat is wat veel websites aanprijzen als hét voordeel van een stagiair binnen een bedrijf. Ik was dan ook op een missie om die verwachting waar te maken met een onderzoek naar alternatieve werkvormen voor de nascholing van (assistent-)drogisten. Lees verder »

Beoordelen in het 4C/ID-model

Op 20 april was ik voor Bespeak aanwezig op de 4C/ID gebruikersdag. 4C/ID staat voor het vier componenten instructiemodel en is opgebouwd uit vier componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefeningen. Je ontwerpt instructie door die vier elementen op een rij te zetten, en er samenhang en een logische opbouw in aan te brengen. Het is een model dat Bespeak niet standaard gebruikt, al zitten er wel elementen in waar je in een ontwerptraject altijd mee aan de slag gaat. Ik ging dan ook vooral naar de gebruikersdag om meer over het 4C/ID-model te weten te komen en om te bekijken of Bespeak er misschien wel meer mee zou willen of moeten doen. Lees verder »