Lesmethode vernieuwen? Dit is waarom we dat doen!

Beauty Level, de leermethode voor schoonheidsverzorging, wordt van top tot teen vernieuwd. Sturing voor de studenten, ondersteuning voor de docenten en visuele ankers zijn enkele kernprincipes die centraal staan in het didactisch concept voor de vernieuwing. Aan de vakinhoud is weinig veranderd; docenten en studenten geven aan dat de inhoud van de huidige methode duidelijk is en klopt. Waarom kiezen we er dan toch voor om te vernieuwen? Dat is vooral omdat we vinden dat het beter kan. En als we doorvragen bij docenten en studenten, dan vinden zij dat ook. Met deze nieuwe methode sluiten we aan bij de wereld van de student van nu, verbeteren we de methode vanuit didactisch oogpunt en ondersteunen we de docenten in hun lespraktijk.

Aansluiten bij de wereld van nu

Aan het vak mag dan weinig veranderd zijn, maar in de wereld waarin het vak geleerd wordt, is juist wel veel veranderd! De wereld is gevuld met technologie. Studenten typen niet langer alleen verslagen op de computer, maar kijken ook tutorials en checken hun toetsresultaten op hun mobiel. Soms hebben ze zelfs meer aandacht voor hun telefoon dan voor hun docent. Alleen online leren is echter geen uitkomst: studenten raken snel afgeleid door Facebook, YouTube en Instagram. De wereld zit dus vol met technologische mogelijkheden, maar kent tegelijkertijd uitdagingen voor zowel de docent als de student. Dat is precies waarom we gaan vernieuwen: om zowel de docent als de student hierbij te ondersteunen.

Didactiek verbeteren

De didactiek van de methode wordt op twee manieren verbeterd: de methode biedt didactische sturing aan zowel de student als de docent en de methode is een stuk visueler dan de huidige methode.

De methode blijft bestaan uit boeken en een online omgeving die sturing biedt en op alle apparaten te bekijken is. In deze omgeving vindt de student wat zij kan gaan doen. Studenten kunnen ervoor kiezen om eerst het hoofdstuk te lezen en daarna online verwerkingsvragen te maken, terwijl een andere student liever eerst oefent met de verwerkingsvragen om te kijken wat ze al van de stof snapt en daarna het boek erbij pakt. De onderwerpen die in het boek worden behandeld, sluiten aan op de online lesstof en vullen elkaar ook aan. Zo kan de student online in een film uitleg krijgen over datgene wat ze gisteren bij het lezen van het boek niet begreep. De docent gebruikt de online omgeving om lessen voor de studenten te plannen, opdrachten uit te zetten of zijn lessen voor te bereiden.

Uit gesprekken met docenten en studenten die onze methode gebruiken bleek dat studenten de teksten te lang vinden. Nu studenten veel meer online zijn, meer informatie tot zich nemen via beeld en de teksten die zij lezen steeds korter worden, worden hun behoeftes anders. Daarom gaan we de uitdaging aan om visueel te ontwikkelen. We bieden dezelfde informatie aan in kortere teksten met een duidelijkere structuur en meer beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal gebruiken we niet alleen om de tekst te ondersteunen, maar we proberen het beeldmateriaal zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken.

Docenten ondersteunen

Om de docenten te ondersteunen in het lesgeven met de vernieuwde methode, ontwikkelen we lesideeën. Dit zijn praktisch toepasbare tools, zoals educatieve spellen, om de les uit te breiden, studenten te motiveren en te activeren, en gemakkelijk te kunnen differentiëren in de lessen.

Het praktisch uitwerken van deze uitgangspunten is voor het hele Beauty Level-team een leuke, uitdagende puzzel. Als onderwijskundig ontwikkelaar in het team buig ik me nu dagelijks over vragen als ‘past deze informatie beter in een stappenplan of infographic?’ en ‘moet ik dit in tekst uitleggen of vertelt een afbeelding of illustratie met onderschrift dit ook?’ Dit is voor mij een nieuwe manier van werken en denken en dat vraagt een nauwe samenwerking met onze vormgever. Tijdens het schrijven ben ik niet meer alleen tekst aan het schrijven, maar ook plaatjes aan het tekenen in mijn hoofd. Deze plaatjes werk ik zo concreet mogelijk uit om de vormgever en illustrator te briefen zodat zij mijn gedachten in beeld kunnen uitwerken. Met deze manier van schrijven hopen we alle studenten, de sterke lezer, de minder sterke lezer, de student die de hele dag op zijn telefoon kijkt en de student die geen afleiding wil tijdens het studeren, het vak op een aansprekende manier aan te leren. Hopelijk werken de docenten en studenten volgend jaar met net zo veel plezier met de methode als wij nu beleven aan het ontwikkelen ervan.

Hilde Rietvelt