Blended learning – Voorbeelden uit de praktijk!

Blended learning – voorbeelden uit de praktijk!
Op verschillende blogs kan je meer lezen over ‘blended leren’. Je leest dan vaak dat blended leren een mix is van leren met en zonder technologie. Maar ook dat het een combinatie is van e-learning en klassikaal leren. Dit blijft heel natuurlijk heel theoretisch. Daarom willen we in dit stuk praktisch laten zien HOE Bespeak hier vorm aan geeft. Lees verder »

Social learning

Social learning is misschien wel de eerste vorm van leren waar je zelf ooit mee te maken hebt gehad: 

  • Als baby zie je je ouders door de kamer lopen, en denk je ‘dat wil ik ook’! Door goed te kijken, te imiteren en met hulp (feedback) van je ouders leer je het (letterlijk) met vallen en opstaan. Lees verder »

Trends in leren: een kijkje in de keuken bij Bespeak!

Het nieuwe jaar is weer begonnen en de blogs over Learning & Development trends van 2020 vliegen je om de oren! Bij Bespeak zijn wij graag innovatief, omdat we onze klanten het best passende opleidingsproduct willen bieden. Ik heb een aantal Bespeakers gevraagd welke L&D trends hen inspireren en laat hierbij voorbeelden van projecten zien. Ben jij benieuwd wat wij bij Bespeak ontwikkelen? Lees vooral door! Lees verder »

Lesmethode vernieuwen? Dit is waarom we dat doen!

Beauty Level, de leermethode voor schoonheidsverzorging, wordt van top tot teen vernieuwd. Sturing voor de studenten, ondersteuning voor de docenten en visuele ankers zijn enkele kernprincipes die centraal staan in het didactisch concept voor de vernieuwing. Aan de vakinhoud is weinig veranderd; docenten en studenten geven aan dat de inhoud van de huidige methode duidelijk is en klopt. Waarom kiezen we er dan toch voor om te vernieuwen? Dat is vooral omdat we vinden dat het beter kan. En als we doorvragen bij docenten en studenten, dan vinden zij dat ook. Met deze nieuwe methode sluiten we aan bij de wereld van de student van nu, verbeteren we de methode vanuit didactisch oogpunt en ondersteunen we de docenten in hun lespraktijk. Lees verder »

Beoordelen in het 4C/ID-model

Op 20 april was ik voor Bespeak aanwezig op de 4C/ID gebruikersdag. 4C/ID staat voor het vier componenten instructiemodel en is opgebouwd uit vier componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefeningen. Je ontwerpt instructie door die vier elementen op een rij te zetten, en er samenhang en een logische opbouw in aan te brengen. Het is een model dat Bespeak niet standaard gebruikt, al zitten er wel elementen in waar je in een ontwerptraject altijd mee aan de slag gaat. Ik ging dan ook vooral naar de gebruikersdag om meer over het 4C/ID-model te weten te komen en om te bekijken of Bespeak er misschien wel meer mee zou willen of moeten doen. Lees verder »