Blended learning – Voorbeelden uit de praktijk!

Blended learning – voorbeelden uit de praktijk!
Op verschillende blogs kan je meer lezen over ‘blended leren’. Je leest dan vaak dat blended leren een mix is van leren met en zonder technologie. Maar ook dat het een combinatie is van e-learning en klassikaal leren. Dit blijft heel natuurlijk heel theoretisch. Daarom willen we in dit stuk praktisch laten zien HOE Bespeak hier vorm aan geeft.

Allereerst delen we graag onze uitgangspunten voor een goed blended leerconcept:

  • Elk middel heeft een eigen kracht en moet juist hiervoor gebruikt worden.
  • Er is een mix van leerstijlen aanwezig. De lerende kiest wat bij hem/haar past.
  • Minimaal één van de middelen ondersteunt bij leerprocessen waar een handeling centraal staat.
  • Docenten en begeleiders bepalen het succes! Daarom moet in de hele methode worden nagedacht welke rol deze docent/begeleider hierin heeft.
  • De ingezette middelen passen bij het karakter van de doelgroep of organisatie.
  • De verschillende middelen staan in verbinding met elkaar.

Maar hoe zien we deze uitgangspunten terug in de praktijk? Een aantal praktische voorbeelden:

Ondersteunen bij de praktijk en verbinding tussen leermiddelen: snelcodes
Visavi heeft onlangs de methode Beauty Level vernieuwd uitgebracht. In deze methode wordt de theorie behandeld in de boeken én online. De studenten schoonheidsverzorging moeten tijdens hun opleiding veel handelingen leren. Daarom is de vertaling van de theorie naar de praktijk erg belangrijk. Om de studenten daarbij te helpen staan er in het boek snelcodes. Deze verwijzen naar een plek in de online leeromgeving.

Door de snelcode in te voeren komt de student direct bij:

  • Een mogelijkheid om met de theorie te oefenen
  • Een video die de praktische vertaling maakt die bij deze theorie hoort
  • Een animatie de moeilijke onderdelen uit de theorie nog eens stap voor stap uitlegt

 

Online mix van leerstijlen
Als we inzoomen op e-learning, dan zien we binnen Bespeak dat ook daar nog zoveel keuzes te maken zijn! We lichten een aantal online werkvormen toe, zoals de trainer, bettingame en case:

De trainer
Zet de snelste tijd neer door vragen goed te beantwoorden! Oefenen met de lesstof en een competitief spelelement, onze trainer daagt de student uit. Alle studenten krijgen 10 vragen die ze moeten beantwoorden, waarvan elke foute vraag wordt herhaald tot ook deze goed is beantwoord. Hoe meer foute antwoorden? Hoe langer je over de trainer doet. De snelste studenten beheersen de lesstof en kunnen de antwoorden op de vragen snel geven, waardoor ze bovenaan het scoreboard komen te staan.

Betting game
Een variant op de trainer is de ‘betting game’. Hierbij wordt de gebruiker gevraagd om op vragen in te zetten met een aantal punten. Denk je dat je voldoende weet over dit onderwerp? Dan zet je hoog in. Heb je de vraag juist? Dan worden je punten verdubbeld!

 

 

 

 

 

 

 

De case
Deze vorm is uniek in het trainen van adviesvaardigheden. Welke vragen stel je aan klanten? Wat is een goede anamnese? De student ziet een case beschrijving. Hierna volgt een start van een klantgesprek, in de vorm van Whatsapp. De medewerker moet het gesprek vervolgens afmaken. Tijdens het gesprek verzamel je kenmerken over de klant, waardoor je leert welke keuzes je het beste kan maken in een vervolggesprek.

Wil je meer weten? Wij vertellen graag over deze en andere werkvormen en laten het graag werkend zien!

Kapitein in de lead
Wil je dat de medewerkers of scholieren goed kunnen leren? Faciliteer hun leider 😊 Dat doen we ook bij de KNRM. De vrijwilligers van de koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij trainen elke week met elkaar. Het doel is om door het jaar heen natuurlijk zoveel mogelijk tijd echt op het water door te brengen. Daarom geven we de kapitein de middelen om voor elke trainingsavond een programma samen te stellen.
In dat programma zit een klein stuk theorie wat de bemanning vooraf aan de avond kan doornemen. Zo weten ze eigenlijk direct bij aankomst al wat ze die avond gaan doen en kan er dan effectief getraind worden. De trainingsavond kan zo worden gebruikt voor zijn doel; namelijk echt trainen. De online omgeving wordt ingezet voor het leren en toetsen van de kennis die je op het water nodig hebt. Win – win.

In veel van onze leeromgevingen zit de mogelijkheid om een lesprogramma zo samen te stellen dat het past bij de groep of het lesniveau. Dit is geen ingewikkelde handeling. Je logt in en schuift de blokken naar de juiste plek.

 

 

Klassikale ondersteuning
De docent of trainer
Wat als je nu prachtige boeken hebt, en een prachtige online leeromgeving, maar je mist toch iets of wilt ergens verder op in gaan? Docenten of trainers maken graag hun eigen materialen. Om ze te faciliteren kan je in een aantal van onze leermiddelen als docent een slideshow aanmaken.
Dit is niets meer dan een geïntegreerde manier om een PowerPoint te maken. Het voordeel is dat je alle afbeeldingen en illustraties uit de boeken en het online lesmateriaal tot je beschikking hebt om deze te maken. Wil je dus iets uit het boek extra toelichten? Dan kan dat door juist die illustratie klaar te zetten en de presenteren op groot scherm.

 

 

 

 

 

In verbinding met elkaar
Juist bij praktische beroepen is het zo belangrijk dat het leren door de werkpraktijk verweven is. Daar zijn dus ook verschillende begeleiders bij betrokken. Daarom hebben we voor hen een aftekenlijst voor in de praktijk gemaakt.
– Een Beroepspraktijkaftekenlijst. De docenten kunnen een lijst aanmaken met alle handelingen die op stage moeten worden gedaan. De student nodigt hierop zijn praktijkbegeleider uit en deze kan inzien wat er per handeling moet worden gedaan en deze aftekenen. Zowel docenten als praktijkbegeleiders hebben inzage in de voortgang van de student.
De praktijkbegeleider wordt hier zoveel mogelijk in gefaciliteerd. Die krijgt een mail in zijn inbox en kan met 2 klikken een handeling beoordelen.