How do schools build a culture where all students can flourish?

Voor Bespeak ging ik naar de ResearchED conferentie 2018: een conferentie die onderwijsonderzoek en -praktijk met elkaar verbindt. Ik volgde daar zeven sessies. In dit artikel vertel ik over de sessie van Tom Bennet: waar ging het over en wat kan ik er als onderwijskundige mee?

Tom Bennet heeft in 2017 onderzocht waarin de meest effectieve scholen verschillen van minder effectieve scholen. Zijn conclusie is dat het vooral draait om het leiderschap op een school. Succesvolle scholen kenmerken zich door:

  • committed, highly visible school leaders, with ambitious goals, supported by a strong leadership team;
  • effectively communicated, realistic, detailed expectations understood clearly by all members of the school;
  • highly consistent working practices throughout the school;
  • a clear understanding of what the school culture is ‘this is how we do things around here, and these are the values we hold;
  • high levels of staff and parental commitment to the school vision and strategies;
  • high levels of support between leadership and staff, for example, staff training;
  • attention to detail and thoroughness in the execution of school policies and strategies;
  • high expectations of all students and staff, and a belief that all students matter equally.
Bron afbeelding: Twitter @claire_ohl

Het lijstje hierboven deed mij denken aan één van de tools die Pedro de Bruyckere beschrijft in het boek ‘Klaskit’: heb een visie (maar het geeft niet welke). Een coherente, door het team gedragen visie op waar de school voor staat is een sterke voorspeller voor meer professionalisering op school. Als je weet waar je samen naartoe wilt werken, is het makkelijker te ontdekken waar nog hiaten zitten. Daarnaast is sterk leiderschap belangrijk. Een goede directie en een goed schoolbestuur zorgen mede voor een positief leerklimaat in de school, waardoor de kans op een beter leerklimaat in de klas toeneemt, wat op zijn beurt beter doet leren. Directies en schoolbesturen die hun teams kunnen verbinden en iedereen inhoudelijk op dezelfde lijn weten te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit. Het onderzoek van Tom Bennet wordt overigens ook aangehaald in dit hoofdstuk, dus de herkenning was wel logisch ;-).

Als onderwijskundige is het belangrijk om je te realiseren dat wat je maakt, of het nu leermiddelen of examens zijn, niet in een ‘leegte’ belandt. Een school is geen blank canvas dat je zo kunt inkleuren dat onze producten perfect worden ingezet. Voor, tijdens en na de ontwikkeling van onze producten komen wij regelmatig op scholen. Vaak proef je, zodra je een school binnenstapt, al wat de sfeer is. Je voelt hoeveel ruimte er is voor leren en hoe de houding is ten opzichte van leren en de leerlingen. Ik denk dat het goed is om je bewust te zijn van de invloed die dit heeft op bijvoorbeeld de manier waarop onze leermiddelen worden ingezet. Het kan verklaren waarom ze anders worden ingezet dan wij hebben bedoeld. En daar kunnen ook wij weer van leren.

Nieuwsgierig naar de presentatie? Je kunt deze hier vinden: https://www.youtube.com/watch?v=mF0Wd_6HT60.